Χρησιμα Στοιχεια

Νομοθεσια περι συστηματων Ηλιακης Ενεργειας


Χρησιμοι Συνδεσμοι


 Ευρωπαϊκό φόρουμ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
EUFORES promotes the deployment of renewable energy sources and energy efficiency within Europe. It is a non-profit organisation founded 1995 by Members of Parliament and other key actors.

Ευρωπαϊκή Ένωση - Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
The Directorate-General for the Environment is one of the more than 40 Directorates-General and services that make up the European Commission. Commonly referred to as DG Environment, the objective of the Directorate-General is to protect, preserve and improve the environment for present and future generations. To achieve this it proposes policies that ensure a high level of environmental protection in the European Union and that preserve the quality of life of EU citizens.

Ευρωπαϊκή Ένωση - Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
Energy policy directly affects everyone in Europe. Whatever age we are, and whatever activities we undertake, energy plays a fundamental role in today’s world. The issues and challenges connected to this policy require action at European level; no single national government can address them successfully alone. By working in concert, European Union Member States and European industry can develop energy sectors which best meet the needs of citizens and our economy, whilst minimising damage to our environment.

The European Commission’s Directorate-General for Energy manages work in this area.


Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ)
Το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα 2007-2013, έχει ως Κεντρικό αναπτυξιακό στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας, με έμφαση στη διάσταση της καινοτομικότητας.Energia.gr
Ελληνικό Portal για την Ενέργεια και το Περιβάλλον.


CADDET Renewable Energy (IEA/OECD)
CADDET Renewable Energy provides information and project examples on technologies such as Geothermal, Biomass, Waste, Hydro, Solar, Wind and PV.


Εργαστήριο Ηλιακών Συστημάτων - Εθνικό Κέντρο Ερευνών "Δημόκριτος"
Τhe Laboratory started its activities in 1980 and has ever since been pursuing applied research and technology development in the fields of Solar Thermal Energy Utilization & Energy Savings Systems and Thermal Distillation-Desalination. It is equipped with excellent measurement facilities and along with experimental investigations it uses as basic analytical tools the Metrology of Energy Quantities and Numerical Simulation, Computational Fluid Dynamics in particular.


Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι ο εθνικός φορέας για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών, της Ορθολογικής Χρήσης και της Εξοικονόμησης Ενέργειας.
Στο σύγχρονο ενεργειακό τοπίο το ΚΑΠΕ δραστηριοποιείται δυναμικά, στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής και νομοθεσίας, για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.


Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
The International Energy Agency (IEA) is an autonomous organisation which works to ensure reliable, affordable and clean energy for its 28 member countries and beyond.


Greenpeace Ελλάδα
Η Greenpeace είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση που με τη δράση της αναδεικνύει τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα και προωθεί αποτελεσματικές λύσεις για ένα πράσινο και ειρηνικό μέλλον.


Eυρωπαϊκή Oμοσπονδία Bιομηχανιών Hλιακής Eνέργειας
The European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) represents over 100 members consisting of manufacturers, service providers and national associations, which together cover 95% of today's solar thermal market.


Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανανεώσιμης Ενέργειας
The European Renewable Energy Council (EREC) came into existence in the year 2000, as the voice of the European renewable energy industry. As the umbrella organisation of the European renewable energy industry, trade and research associations active in the sectors of photovoltaics, small hydropower, solar thermal, bioenergy, geothermal, ocean, concentrated solar power and wind energy, EREC represents the entire renewable energy sector, which currently has an annual turnover of EUR 70 billion and employs over 550.000 people.